Mężczyzna korzysta z laptopa i telefonu.

Fundusze inwestycyjne zamknięte – co musisz o niech wiedzieć?

Fundusz inwestycyjny jest sprawdzoną i popularną formą wspólnego inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez uczestników funduszu. Z uwagi na formę uczestnictwa wyróżnia się – obok funduszy otwartych – fundusze zamknięte.

Fundusze inwestycyjne zamknięte – czym są?

Fundusz zamknięty jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym emitującym certyfikaty inwestycyjne, które mogą być przedmiotem wtórnego obrotu. W praktyce występują certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych imienne oraz na okaziciela. Są one emitowane w seriach. Certyfikat jest papierem wartościowym – co do zasady zbywalnym, ale warunki funkcjonowania danego funduszu mogą stanowić inaczej. Wypada też przypomnieć, że certyfikaty dzielą się na publiczne i niepubliczne. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi jest taka, że o ile publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o tyle niepubliczne − nie. Istnieje opcja przekształcenia funduszu niepublicznego w publiczny poprzez zmianę statusu.

Cechą charakterystyczną funduszu zamkniętego jest to, że posiada on ustaloną z góry wielkość udziałów – jest ona zmieniana, gdy zostaje zakończona nowa emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Fundusz inwestycyjny zamknięty inwestuje m.in. w papiery wartościowe, udziały w spółkach z o.o., waluty, depozyty bankowe etc.

Fundusze inwestycyjne zamknięte – dla kogo?

 Jak podkreślają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, fundusze inwestycje zamknięte są dobrą opcją dla inwestorów nieposiadających specjalistycznej wiedzy na temat inwestowania na rynku finansowym. Aktywami zarządzają bowiem towarzystwa funduszy inwestycyjnych znajdujące się pod ścisłym nadzorem KNF. Status danego funduszu dokładnie określa, kto może zostać jego uczestnikiem. To, jaka jest wartość inwestycji w omawianym funduszach, zależy w głównej mierze od specyfiki wybranego funduszu. Trzeba się tu też liczyć z większym – w porównaniu z funduszami otwartymi – ryzykiem inwestycyjnym.

About the author

Redakcja

View all posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.